Lawful actions rather than petitions

Hi Brian,
In response to your https://youtu.be/JL57xyD5eic, pls see below for a more effective approach.
Imagine the 500.000 viewers [in 2 days] participating in a class action..
Cheers,
Emil
[4] English version: 
  A group in the UK is taking legal action because for years Public Health England, which I think is equivalent to Health Canada, has continually ignored scientific evidence, continuing to put the public at risk of harm from wireless radiation.
Legal Action Against 5G

“Michael Mansfield QC is leading our legal team challenging the UK Government over its failure to take notice of the health risks and public concern related to 5G.

One of the most venerated barristers of our time, Michael Mansfield has led legal teams in high profile cases of civil liberty and miscarriages of justice. He has represented the families of Grenfell Tower, Lockerbie, the Ballymurphy Massacre and Stephen Lawrence.

He was recently described as “the king of human rights work” by The Legal 500 and as a Leading Silk in civil liberties and human rights….

Our concerns include the imposition of radiation on the population without consent and the serious matter of privacy, surveillance and social control.”

Uitnodiging informatiemiddag 5G

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, Raadsleden en Griffie van de gemeente Leeuwarden.

Betreft: Uitnodiging informatiemiddag 5G, het Trojaanse Paard

De werkgroep Straal-Zelf i.s.m. Ver. Links Leeuwarden heet u welkom op 21 oktober om 14.30 uur in: MFC Westenkwartier, Verdistraat 1, Leeuwarden, voor meer informatie: zie bijlage.

Is de Straling van 5G Veilig en Getest? Dit is een ernstige zaak die voorlichting nodig heeft!

Sprekers: Drs. Emil Möller (Speakersacademy) + gastsprekers. Opgeluisterd door muziek en performance.

Met vriendelijke groet
Verenigd Links/Addy Stoker en werkgroep Straal-Zelf/Susan Woods, Manon Schmale

 

Groot 5G-Congres, The Trojan Horse

Beste mensen,

Aanstaande zondag de 15e september vind het grote 5G-congres in De Melkweg in Amsterdam plaats van 19.00-22.00 uur.
Deze avond zal onverbloemd de waarheid over 5G verteld worden en zullen de sprekers van het wereldtoneel u informeren.

Eerst zal Emil Möller aan het woord komen over 5G. Emil is specialist in transitieprocessen, schreef daar een boek over en is ondertussen het boegbeeld in Nederland geworden in de strijd voor het leven en daarmee tegen 5G.

Emil interviewt daarna Barrie Trower via Skype. Barrie Trower is één van ‘s werelds grootste experts in EMV (elektromagnetische velden) en werkte bij de Royal Navy en de British Secret Service, alwaar dit als militair wapen ontwikkeld is.https://youtu.be/z99_SzoXZdY

Daarnaast zijn ook aanwezig via een live video feed:

en ter afsluiting zal Lotte Walda haar fantastische nummer Beautiful People zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=6DC3lrebOqs

ER ZIJN NOG 15 TICKETS VOOR DE MELKWEG VOOR 7,50 (normale prijs 14,40)
bij voldoende bezetting gaan we met een touringcar vanuit Maastricht, vertrekkend vanaf de Geusselt 16.00 uur. ( 20 a 22,50 pp). beneden de 40 mensen zullen we carpoolen.

https://stralingsbewust.info/2019/06/18/congres-5g-the-trojan-horse/

Wil je meegaan stuur ons dan een bericht naar: 5g.stralingsinfomaastricht

met hartegroet,
Team Maastricht Stralingsinfo

Persbericht <>

Sent to all Dutch city councils and boards of governors September 9, 2019:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Mogelijk heeft u gehoord dat Maastricht als eerste gemeente protest heeft aangetekend tegen de nieuwe Telecomwet.
In de bijlage ‘ZienswijzeMaastrichtTelecomwet’ kunt u daar kennis van nemen en op https://www.1limburg.nl/maastricht-maakt-bezwaar-den-haag-tegen-5g-netwerk wordt hier verslag over gedaan in de krant.

Dit is des te opmerkelijker in het licht van het feit dat eind jaren ’90 de telecomindustrie en de landelijke overheid afgesproken hebben de burgers NIET in te lichten over de gezondheidsrisico’s.
Op https://www.youtube.com/watch?v=_P5-NbXma70 is dit te vernemen uit de mond van een ex CEO van KPN.

De gronden van deze gemeente zijn voor een groot deel terug te vinden in een meta studie genaamd ‘Biological and pathological effects of 2.45 GHz radiation on cells, fertility, brain, and behavior’.
Deze treft u aan als bijlage. Er zijn 10.000- en studies over dit onderwerp, maar met dit rapport komt u voor nu goed op de hoogte.

Vooraleer u een en ander tot u neemt, is het helpend om een artikel op de GGZ site [https://ggz.nl/5g-een-netwerk-van-mogelijkheden-en-risicos/ ] en kamervragen van de PvdD [https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-de-uitrol-van-5g] te lezen, alsmede het ‘Rapport mobiele communicatie en gevaren’.
Ook deze gaat bij.

Mocht u meer willen weten over wat een weeffout in bestuurlijk Nederland en adviesraden kan worden genoemd, dan is een recente presentatie voor de Raad in M’tricht verhelderend.
U vindt deze hier: https://drive.google.com/open?id=13eqVUGK0eDy3uUDiRH-o3jibKkAoHdWpe9ttmRtcMHE

Er dienen zich 2 punten aan:

1. als u zich in 1 x volledig op de hoogte wil brengen ten aanzien van deze materie, dan kunt u deelnemen aan een symposium gewijd aan dit onderwerp.
De aankondiging ervan vind u hier: https://www.melkweg.nl/en/agenda/ultimate-science-15-09-2019/
Op dit symposium zullen wereldwijd toonaangevende experts aanwezig zijn. Vertegenwoordigers van bestuurlijk Nederland, adviesraden en telecomindustrie zijn uitgenodigd.
Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, zodat u al uw vragen beantwoord kunt zien die dag.
Indien u met meerdere mensen wil komen [pers, sceptici, GGD, Milieu-organisaties, verontruste burgers, enz], dan zijn touringcars beschikbaar.

2. na bezoek aan dit symposium is de kans groot dat u in een spanningvolle situatie bent terechtgekomen: volgt u de landelijke overheid of beschermt u de mensen die u vertrouwen?
In het bijgevoegde onderzoek ‘Bed-Bad-Brood Bestuurlijke ongehoorzaamheid’ kunt u kennisnemen van een precedent, wat toepasbaaar is op de huidige situatie ten aanzien van 5g.
Mondiaal gaan steeds meer mensen zien wat er aan de hand is, zoals bijvoorbeeld hier: https://www.5gspaceappeal.org/

Vriendelijke groet,

Emil Möller
0651860992
5g.stralingsinfomaastricht

ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998.pdf

Rapport-Mobiele-communicatie-en-gevaren.pdf

Wilke_Review_umg_2018_Eng_df.pdf

Bed-Bad-Brood bestuurlijke ongehoorzaamheid.pdf

Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update) en veel meer


Emil Moller, specialist in transitieprocessen zal Barrie Trouwer intervieuwen op 15 september 2019 in de Melkweg, 5G the Trojan horse: Ultimate Science Deel 1

Beste Iedereen,

Er is momenteel sprake van een grote kans dat onomkeerbare beslissingen worden genomen die ons allen ziek, onveilig, onvrij en arm maken. Dat klinkt ernstig en dat is het ook.

Het betreft het nieuwe mobiele netwerk [‘5g’], wat in hoog tempo verplicht wordt uitgerold, nieuwe technologische toepassingen mogelijk maakt en gouden bergen belooft. Dit staat in schril contrast met 30.000 onderzoeken naar het militaire gebruik van 5g en met 25.000 onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden.

Waarom horen we daarover niets van de bestuurlijke of commerciële kringen, Milieudefensie, Greenpeace enz., politieke partijen of in traditionele media?

ICNIRP/Eric van Rongen

Er is 1 organisatie in de wereld waar alle overheden, adviesraden, NGO’s, politieke partijen, bedrijven, media, naar verwijzen als het om elektromagnetische velden [EMV] gaat. En dat is ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Het blijkt uit ervaring dat deze organisaties zelf niet goed op de hoogte zijn en hun kennisniveau verrassend laag betreffende EMV. Zij gaan daarom al snel over tot het verwijzen naar elkaar en ten slotte naar ICNIRP [zie bijvoorbeeld de correspondentie erover].

Daarom heeft Emil Möller uit Maastricht, waar 5G als eerste operationeel is geworden, besloten de voorzitter van ICNIRP, Eric van Rongen op te zoeken. Zie het interview en een presentatie met de politieke keuzes.

Men kan opmaken uit het interview met de voorzitter van ICNIRP, dat hij welwillend staat tegenover het bijstellen van wat nu precies schadelijke EMV is. De ICNIRP  blijkt zichzelf  als ‘ideëel gedreven’ en ‘wetenschappelijk nieuwsgierig’ te beschouwen. Eric van Rongen reageerde positief op het voorstel van Emil Möller om het blikveld van ICNIRP te verbreden (‘voortschrijdend inzicht’) door onder andere:

 1. onder media-aandacht maakt een notaris een selectie van 1000 rapporten uit de beschikbare  55.000 wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van EMV
 2. deze selectie te laten onderzoeken door de hoogste klassen van middelbare scholen en hen na een jaar verslag te laten doen
 3. een moratorium inzake de uitrol in te stellen [obv het voorzorgsbeginsel], totdat de uitkomsten binnen zijn
 4. de voorstanders en hun gezinnen voor te stellen deel te nemen aan een pilot waarin alles smart is; thuis, op het werk, onderweg en op vakantie. Resultaten van onderzoeken naar hun geestelijke en lichamelijke welbevinden melden ten tijde van de verslagen van de scholieren.

Project/pilot

Dat betekent dat de uitvoering van een project dat ‘zijn’ ideeën verwerkelijkt, kan rekenen op medewerking van alle betrokken partijen en een project relatief makkelijk succesvol zal maken. Het project zou betaald kunnen worden door het EU 100 miljoen euro project in Groningen.

Die zullen dat waarschijnlijk graag doen, omdat het het draagvlak voor een snelle uitrol van 5g vergroot. De deelnemers zouden van te voren een momentopname van hun geestelijke en lichamelijke welbevinden krijgen, en gedurende de looptijd van het project via smart technieken.

Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update)

Ondertussen zijn er meerdere gastsprekers bijgekomen.

Meer info

Doe mee en steun, kom 15 september naar De Melkweg

Op 15 september bestaat de mogelijkheid dat u zich in een keer volledig op de hoogte kunt brengen over deze materie, als u de volgende stappen zet:

 1. neem kennis van de informatie in de links in de vorige paragraaf
 2. bereid vragen voor
 3. boek een kaartje voor Ultimate Science, 5G: The Trojan Horse via Ticketmaster
 4. stel uw vragen: aan de experts, het publiek in de zaal en het on-line publiek
 5. informeer de mensen om u heen
 6. zeg samen met de mensen om u heen tegen uw bestuurders dat ze het onderzoek ‘Bed Bad Brood en bestuurlijke ongehoorzaamheid’ lezen en u uitleggen waarom dat niet van toepassing is op 5g
 7. houdt ons op de hoogte van de reacties van uw bestuurders via 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com en Facebook

Speciaal voor Maastrichtenaren

 • geef u op voor een reis per touringcar bij 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com, 20 euro per persoon
 • vertrek op 15/9 om 16 uur bij de Geusselt in Maastricht; retour op 16/9 om ongeveer 00.30 uur bij de Geusselt [ruime parkeergelegenheid, vlak naast de A2]

Verzet

Actieplan #5G: kom in actie nu het nog niet te laat is
Maastrichtenaren in verzet tegen #5G, maar bieden gemeente wel een plan
en Emil Möller over 5G

5G haalt 3000 feet

5G  wordt op een lagere frequenties gezet zoals 3,5 GHz en de 700 MHz. De huidige frequenties voor 2g, 3g en 4g zullen ook in gebruik zijn voor 5g. Hoe lager de frequentie hoe groter/verder het bereik. 5G haalt 3000 feet en gaat wel degelijk door bomen en beton heen.

Internetconsultatie

Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.

 • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
 • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie. Klik daar op de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ en type je bericht in het tekstvak ‘Uw reactie’.  De al geplaatste openbare reacties kan je hier nalezen. Reageren kan nog tot 9 september. Na sluiting van de consultatie wordt het voorstel een wet.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties zal plaatsvinden eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

Landelijke demo 9 september

Op maandag 9 september 12.00 uur start de landelijke demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G.

Boeiend

Brekend Nieuws.nl: Doutzen Kroes is wakker: pas op voor de straling van je mobieltje en 5G! en op haar Facebook

15 september Melkweg

Beste Stop5G pioniers,

5G is sluitstuk van totale controle over de mens, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel. Het heeft effect op al het Leven op aarde en moet dus worden tegengehouden.

Gelukkig zij er veel Nederlanders op hun eigen manier actief om 5G tegen te gaan. Maar de tijd van de goedbedoelde speldeprik-achtige acties, postings, likes en shares is voorbij. De uitrol is achter de schermen al in gang gezet.

Willen we ons doel bereiken, dan dienen we massaal zichtbaar te zijn; dan maken wij het verschil en moeten onze bestuurders gaan inzien dat Nederland geen 5G wil.

15 september is een mooie kans hiervoor. Bestel daarom je ticket via onderstaande link en kom met zoveel mogelijk mensen naar de Melkweg in Amsterdam.

https://www.ticketmaster.nl/event/243819?brand=nl_melkweg&camefrom=mw_nl

Als wij de zaal vol krijgen, zal de mainstream media er wel over moeten schrijven. Hopelijk tot 15 september!

15-09-19 | 5G The Trojan Horse: Ultimate Science deel 1 | Melkweg Amsterdam

(Agenda-item) Barrie Trower is een van de grootste deskundige op het gebied van EMV, non-lethal wapens en 5G. Hij heeft aangeboden om met organisaties in Nederland, welke door overheden, media, academia, NGO’s, bedrijven en het grotere publiek vertrouwd worden, in debat te gaan over het gebruik van technologie, waarbij EMV een rol speelt.

Programma 15 september 2019

19.00 Zaal open
19.30 Introductie Emil Möller, specialist in transitieprocessen
20.15 Pauze
20.30 Emil Möller – Barrie Trower [skype + live te volgen op YouTube].
21.00 Q&A met de zaal, online kijkers & Barrie Trower [via Skype]
22.00 Einde

Entree: € 14,50

Locatie: Melkweg | Lijnbaansgracht 234A, 1017 PH Amsterdam

Hoofdpunten

 1. the truth will set you free, after it has pissed you off: 5g is een wapen
 2. 5g maakt het ‘Internet of things’ [IoT] mogelijk, binnen een paar jaar gevolgd door 6g [‘Internet of humans’, IoH]
 3. overheden, adviesraden, bedrijven, militairen, medici, universiteiten, media, politieke partijen en NGO’s verkopen het aan het grotere publiek als een sexy, onvermijdelijke smart 17.000 miljard / jaar mondiale goldrush [met wat lichte zorgen over privacy, gezondheid ed]
 4. IoT, IoH, kunstmatige intelligentie leiden tot een Simulacrum; een samenleving gebaseerd op controle en competitie, wat ons in angst brengt
 5. waarbij een kleine groep wint en de rest vd planten, dieren en mensen verliest
 6. als 1000 stevige mensen samenwerken, wordt het tij gekeerd en komt er een samenleving gebaseerd op liefde

Interview met Barrie Trower:

Wat u nu kunt doen: Een WOB verzoek aan het antennebureau sturen[hier]

Omdat 1000-en anderen dat ook doen, ontstaat het volgende:

 1. de burger die zich bewust zorgen maakt omtrent EMV, met name 5G, wordt gezien en gehoord
 2. de grote aantallen WOB verzoeken de aandacht trekken van de MSM
 3. enkele EMV experts in gesprek gaan met de organisaties in Nederland, welke door overheden, media, academia, NGO’s, bedrijven en het grotere publiek worden vertrouwd in EMV zaken (o.a. Barrie Trower heeft al toegezegd)

Met uw hulp kunnen we het Antennebureautijdens de conferentie een dialoog met het publiek en Barrie Trower aan laten te gaan.

Wilt u ook het 5G congres bijwonen of meer informatie hierover, neem dan contact met ons op via 5g.melkweg@gmail.com

Re: 5G Day of Action II – July 27th
To: Grassroots Communications <gee@grassrootsinfo.org>
Cc: info@americansforresponsibletech.org, Zoe Berg , Andy Gmail , maurizio.martucci@tin.it
what can I say when all addressed do not respond to sort like invitations as yours?
———- Forwarded message ———
From: Lex Mercatoria <lexmercatoria5@gmail.com>
Date: Tue, Jun 11, 2019 at 10:51 AM
Subject: Fwd: European stop 5g alliance
To: <info@americansforresponsibletech.org>
Cc: Andy Gmail , Zoe Berg , <maurizio.martucci@tin.it>, Straal-zelf stop5G , Kathie Schene
Dear Madam, Sir,
As you can see below, in Europe there’s a drive towards joining resources.
Please digest the msg below and share your thoughts on your involvement.
Yours sincerely,
Emil Möller
Netherlands
+31651860992
———- Forwarded message ———
From: Lex Mercatoria <lexmercatoria5@gmail.com>
Date: Mon, Jun 10, 2019 at 12:32 PM
Subject: European stop 5g alliance
To: <maurizio.martucci@tin.it>
Cc: Lisa H
Dear Maurizio,
Through Lisa Henkes [inpowermovement, cc] I learned from your quest for a European alliance on stopping 5g.
From the wikipedia page devoted to you, as well as from https://www.sololibri.net/Elettrosmog-Maurizio-Martucci-libro.html I understand you are concerned about the health hazards of EMF and seek to address this through political means.
Please allow me to make some comments:
1. EMF indeed is a major health hazard
2. 5g originates from the military domain. It’s potential and projected use is control of all of life: plant, animal and human. It can be seen as a significant and irreversible step towards the creation of a Simulacrum, benefiting a few to the detriment of all other life forms [who will live in ‘a desert of the real’, ad infinitum].
3. the real, or deeper, issue is that this Simulacrum [consisting of IoT, followed by an Internet of Humans towards an envisioned Transhumanist utopia] brings about an end to a free, full spectrum expression of life, including free will in humans.
4. there is a power structure in place, which is highly compartmentalized and works on a need to know basis. This structure sucks up wealth and pushes down control. It has a pyramid shape, with minerals, plants, animals and people at its base and a financial elite at its top. Located directly over the base is ‘government’ [which shows its cards, when looked at etymologically: ‘gubernare’ = to control , ‘mens’ = mind. Placed on top of government [directing it] are corporations, topped by banks, topped by central banks, topped by the Bank of International Settlements, topped by a financial elite. In real life, global spin doctors create and use Hegelian dialectics in sync with natural cycles, as well [criminal] syndicates to centralize power and control. Leading me to problematize your perspective, which I understand as seeking influence through political means. Frank Zappa probably phrases it best: ‘Politics is the entertainment division of the military industrial complex’.
5. on September 15th there will be a meeting in Amsterdam, named ‘5g The Trojan horse‘. The space will hold 500 people and it will be streamed live. See msg to Sacha Stone for details:
Dear Sacha,
Respect for how you practice service to Self.
Your New Earth project, as I understand from https://www.youtube.com/watch?v=37ZCFd6sI00, takes what I suggested a while ago to Refugeenation [here] to a next level.
The description below your documentary deserves to be seen by all
We know what this technology is – we know how it was conceived and we know where it is intended to take people and planet.
We are drawing the line here….and we are doing so with the full fire of consciousness. Arise Homo sapiens!
What I want to offer you [and thereby all of life], is an extra opportunity to share your vision and evoke resonance in all and sundry.
On September 15th there will be an event in https://www.melkweg.nl/en/. It will be dedicated to changing the course set by governments and corporations regarding the wireless communications upgrade; from weaponry to livingry.
The space holds 500 people and we expect to have it sold out, especially when our attempts to engage one or more Dutch celebrities, who see the dystopian potential of 5g, are successful [as we expect].
Given the ease of bringing the potential the event represents forward, we trust that we are midwifing an idea whose time has come.
So far we have had a vision which consisted mainly of avoiding disaster. With your New Earth project we feel invited to explore building society anew.
Barrie Trower, Patrick Wood, Raymond Broomhall, Cal Washington have agreed to join us through a live video feed that day.  We’re working on the mayor of Florence and the mayors of municipalities in Marin County.
Using the adagium ‘reculer pour mieux sauter’: the other speakers represent the reculer &  the beginning of sauter and you represent sauter proper:  homo sapiens now seriously longing for the sea, so it will feel a drive to find & create tools and use them to build a ship.
Would you be willing to join us that day?
Namaste,
Emil Möller
+31651860992

6. given the key role of ICNIRP [as in the wizard, from the Wizard of Oz; recent msg to them here], a mass gathering at their doorstep [Ingolstaedter Landstr. 1 85764 Oberschleissheim] that day, with a 2 way live video feed with the Amsterdam venue could create the ripple we need. There are interesting similarities between the picture of the horses in the Trojan horse convocation and   ICNIRP [= left horse]  and the natural preserve adjacent to them [right horse], which can add to the impact of the event in 2 venues.

7. given the leading role of the top of the pyramid, a simultaneous mass meeting at the BIS [Centralbahnpl. 2, 4002 Basel], would be expedient.
8. our power is in numbers; only large [as in 100.000’s] numbers will create a blip on the radar screen of the collective consciousness  / mass media. For this we’re reaching out to celebrities who could show courage and speak truth to power.
Cordiali saluti,
 
Emil Möller
+31651860992

 

On Mon, Jun 17, 2019 at 3:23 AM Grassroots Communications <gee@grassrootsinfo.org> wrote:

 

Please join our next national
5G Day of Action on July 27th

Dear 5G Organizers,

Our next 5G National Day of Action will be held on Saturday, July 27th.

We have just six weeks to spread the word in our communities about the 5G issue, mobilize a large group of people to participate in rallies and generate media attention.

Just like our May 15th rallies, we encourage you to host events in front of stores like Verizon, AT&T, T-Mobile and Sprint. Photos of unhappy consumers in front of the retail outlets of major wireless carriers sends a powerful message.

The “theme” for this 5G National Day of Action is 5G: An Undeniable Risk. The “risk” encompasses a variety of issues associated with the 5G rollout, including, but not limited to, health concerns, property values and cybersecurity concerns.

In addition, our goal is to grow the 5G pushback movement as quickly and effectively as possible. While we will continue to keep the spotlight on health, we will be including these other concerns in our messaging for the rallies with the hope that our outreach will resonate with a larger demographic.

Learn more about the July 27th event. 

Next week, we will provide you with a suggested “Calendar of Suggested Deadlines” to help you organize your team and ensure that preparation for the day of action is completed in a timely manner.

Also, stay tuned for the launch of two ART training modules that will provide your team with key information about
• The importance of messaging
• Marketing your event to the public and press

We will also be producing a training module for new organizations, called “How to Start and Grow Your Organization.” We hope you will pass this information on to friends and fellow activists around the country.

We look forward to working with you again to raise awareness of this very important emerging 5G issue.

– The Americans for Responsible Technology Team

Copyright © 2019 Grassroots Comunications, All rights reserved.