ATTENTIE! Nieuwe datum/tijd Demonstratie

Eerlijk over 5G

Demonstratie voor debat over de uitrol van 5G

ATTENTIE! Nieuwe datum/tijd

Aanleiding

De overheid informeert ons niet eerlijk over 5G. Staatssecretaris Keijzer is, na haar uitingen in de media, gevraagd om een gesprek. Maar daar wordt niet op gereageerd. De onderzoeken, die duidelijk zouden maken dat 5G op lange termijn onschadelijk zou zijn, kan ze niet verstrekken. Wij weten, dat er wel veel onderzoeken bestaan die duidelijk wijzen op ernstige schade. Vlak voor het zomerreces worden, ondanks het feit dat Kamerleden door de staatssecretaris verkeerd voorgelicht worden, naar verwachting besluiten genomen over de invoering van 5G.

Dus dit is hèt moment om je te laten zien en je stem te laten horen.

Als het besluit genomen is dan is de kans voorbij en zitten we straks met 5G straling, landelijke dekking, van de wieg tot het graf.
Grijp deze kans en doe mee voordat het te laat is!

Locatie

De demonstratie is in Den Haag op de Hofplaats, vlakbij de ingang naar de Tweede Kamer. Dat is naast het Binnenhof. We nodigen Kamerleden uit om zich voorafgaand aan de vergadering bij ons te voegen. Wij zullen hen onze zorgen en onze ervaringen toelichten. Na de demonstratie van omstreeks een uur begeven we ons naar de Tweede Kamer om daar het 5G Debat vanaf de publieke tribune bij te wonen. Op de tribune zijn 250 plaatsen. Mocht er niet genoeg plek zijn, dan kun je de vergadering ook beneden op een groot scherm volgen.

Wanneer

Het Plenair ‘Debat over 5G’ gaat gevoerd worden op donderdag 4 juli 2019.

Start demonstratie vanaf 13:00 uur.

Toelichting verplaatsing Debat

De kwaliteit van het stuk ‘5G en gezondheid’ is beneden peil. Aan het debat zijn nu meer onderwerpen toegevoegd, waardoor het onderwerp verwatert. Tevens is kort na bekendmaking van de demonstratie aan de Tweede kamer onverwachts het debat verplaatst. Dit is geen stijl en valt niet serieus te nemen: Daarom is ieders aanwezigheid bij de Demonstratie harde noodzaak.

NB: Als je voor je spandoek of demonstratiebord stokken wilt gebruiken, dan moeten deze licht en ongevaarlijk zijn (politieverordening). Spandoeken en borden mogen niet mee de vergaderzaal in. Er zijn bij de ingang van de Tweede Kamer wel kluisjes waar je kleinere spullen in kunt doen.

Met vriendelijke groet,

Eerlijk over 5G

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.