15-09-19 | 5G The Trojan Horse: Ultimate Science deel 1 | Melkweg Amsterdam

(Agenda-item) Barrie Trower is een van de grootste deskundige op het gebied van EMV, non-lethal wapens en 5G. Hij heeft aangeboden om met organisaties in Nederland, welke door overheden, media, academia, NGO’s, bedrijven en het grotere publiek vertrouwd worden, in debat te gaan over het gebruik van technologie, waarbij EMV een rol speelt.

Programma 15 september 2019

19.00 Zaal open
19.30 Introductie Emil Möller, specialist in transitieprocessen
20.15 Pauze
20.30 Emil Möller – Barrie Trower [skype + live te volgen op YouTube].
21.00 Q&A met de zaal, online kijkers & Barrie Trower [via Skype]
22.00 Einde

Entree: € 14,50

Locatie: Melkweg | Lijnbaansgracht 234A, 1017 PH Amsterdam

Hoofdpunten

  1. the truth will set you free, after it has pissed you off: 5g is een wapen
  2. 5g maakt het ‘Internet of things’ [IoT] mogelijk, binnen een paar jaar gevolgd door 6g [‘Internet of humans’, IoH]
  3. overheden, adviesraden, bedrijven, militairen, medici, universiteiten, media, politieke partijen en NGO’s verkopen het aan het grotere publiek als een sexy, onvermijdelijke smart 17.000 miljard / jaar mondiale goldrush [met wat lichte zorgen over privacy, gezondheid ed]
  4. IoT, IoH, kunstmatige intelligentie leiden tot een Simulacrum; een samenleving gebaseerd op controle en competitie, wat ons in angst brengt
  5. waarbij een kleine groep wint en de rest vd planten, dieren en mensen verliest
  6. als 1000 stevige mensen samenwerken, wordt het tij gekeerd en komt er een samenleving gebaseerd op liefde

Interview met Barrie Trower:

Wat u nu kunt doen: Een WOB verzoek aan het antennebureau sturen[hier]

Omdat 1000-en anderen dat ook doen, ontstaat het volgende:

  1. de burger die zich bewust zorgen maakt omtrent EMV, met name 5G, wordt gezien en gehoord
  2. de grote aantallen WOB verzoeken de aandacht trekken van de MSM
  3. enkele EMV experts in gesprek gaan met de organisaties in Nederland, welke door overheden, media, academia, NGO’s, bedrijven en het grotere publiek worden vertrouwd in EMV zaken (o.a. Barrie Trower heeft al toegezegd)

Met uw hulp kunnen we het Antennebureautijdens de conferentie een dialoog met het publiek en Barrie Trower aan laten te gaan.

Wilt u ook het 5G congres bijwonen of meer informatie hierover, neem dan contact met ons op via 5g.melkweg@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.