5G proeven ook in Leeuwarden?

Hallo Petra Vlutters

Het ministerie van Wiebes EZ heeft toestemming gegeven voor de proeven met 5G in Maastricht.

De gemeente wist nergens van, en is daar zeer ontevreden over.

Bijgevolg zal ook gem Leeuwarden van niks weten, als er proeven zijn gedaan met 5G.
Om er nu achter te komen, of er in Leeuwarden is getest, zo ja met of zonder toestemming van het ministerie kom je dus alleen achter via een vraag, aan het ministerie.

Wij willen jou verzoeken een schriftelijke vraag te stellen aan het College van B en W, of men na wil gaan bij het ministerie EZ of er in gemeente Leeuwarden is geëxperimenteerd met 5 G.

Deze tekst zou je eventueel kunnen gebruiken:

In Maastricht is gebleken dat het ministerie EZ toestemming heeft gegeven aan Vodafone/Kpn om proeven te doen met 5G, zie bijlage.
De gemeente en de bevolking daarvan in onkunde latend.
Is het College bereid navraag te doen bij het ministerie EZ, dhr Wiebes, of dergelijke proeven ook in de gemeente Leeuwarden hebben plaatsgevonden. Zo ja, wanneer, en voor hoe lang?

Is het college tevens bereid en in staat ook zelfstandig navraag te doen bij de grote providers alhier?

Wij hopen spoedig van je te horen, bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,

Manon Schmale en Rinske Balsma

—————————————-

Antwoord

Dag Manon Schmale,

Hartelijk dank voor deze adequate informatie!
Ik heb onlangs onze wethouder er naar gevraagd, en die heeft inderdaad nog niets gehoord over een aanvraag. Uit uw bericht begrijp ik dat dat lang niet alles zegt.
Ook heb ik landelijk navraag gedaan bij onze partij en zijn er binnen GroenLinks meerdere gemeenten die zich ernstig zorgen maken over 5G.

Ik ga er mee aan de slag!

Nogmaals bedankt.

Met vriendelijke groet,

Petra Vlutters
Raadslid Pal GroenLinks

T 058 2670735 / 06 48673221

M petra.vlutters

ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998.pdf

Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update) en veel meer


Emil Moller, specialist in transitieprocessen zal Barrie Trouwer intervieuwen op 15 september 2019 in de Melkweg, 5G the Trojan horse: Ultimate Science Deel 1

Beste Iedereen,

Er is momenteel sprake van een grote kans dat onomkeerbare beslissingen worden genomen die ons allen ziek, onveilig, onvrij en arm maken. Dat klinkt ernstig en dat is het ook.

Het betreft het nieuwe mobiele netwerk [‘5g’], wat in hoog tempo verplicht wordt uitgerold, nieuwe technologische toepassingen mogelijk maakt en gouden bergen belooft. Dit staat in schril contrast met 30.000 onderzoeken naar het militaire gebruik van 5g en met 25.000 onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden.

Waarom horen we daarover niets van de bestuurlijke of commerciële kringen, Milieudefensie, Greenpeace enz., politieke partijen of in traditionele media?

ICNIRP/Eric van Rongen

Er is 1 organisatie in de wereld waar alle overheden, adviesraden, NGO’s, politieke partijen, bedrijven, media, naar verwijzen als het om elektromagnetische velden [EMV] gaat. En dat is ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Het blijkt uit ervaring dat deze organisaties zelf niet goed op de hoogte zijn en hun kennisniveau verrassend laag betreffende EMV. Zij gaan daarom al snel over tot het verwijzen naar elkaar en ten slotte naar ICNIRP [zie bijvoorbeeld de correspondentie erover].

Daarom heeft Emil Möller uit Maastricht, waar 5G als eerste operationeel is geworden, besloten de voorzitter van ICNIRP, Eric van Rongen op te zoeken. Zie het interview en een presentatie met de politieke keuzes.

Men kan opmaken uit het interview met de voorzitter van ICNIRP, dat hij welwillend staat tegenover het bijstellen van wat nu precies schadelijke EMV is. De ICNIRP  blijkt zichzelf  als ‘ideëel gedreven’ en ‘wetenschappelijk nieuwsgierig’ te beschouwen. Eric van Rongen reageerde positief op het voorstel van Emil Möller om het blikveld van ICNIRP te verbreden (‘voortschrijdend inzicht’) door onder andere:

 1. onder media-aandacht maakt een notaris een selectie van 1000 rapporten uit de beschikbare  55.000 wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van EMV
 2. deze selectie te laten onderzoeken door de hoogste klassen van middelbare scholen en hen na een jaar verslag te laten doen
 3. een moratorium inzake de uitrol in te stellen [obv het voorzorgsbeginsel], totdat de uitkomsten binnen zijn
 4. de voorstanders en hun gezinnen voor te stellen deel te nemen aan een pilot waarin alles smart is; thuis, op het werk, onderweg en op vakantie. Resultaten van onderzoeken naar hun geestelijke en lichamelijke welbevinden melden ten tijde van de verslagen van de scholieren.

Project/pilot

Dat betekent dat de uitvoering van een project dat ‘zijn’ ideeën verwerkelijkt, kan rekenen op medewerking van alle betrokken partijen en een project relatief makkelijk succesvol zal maken. Het project zou betaald kunnen worden door het EU 100 miljoen euro project in Groningen.

Die zullen dat waarschijnlijk graag doen, omdat het het draagvlak voor een snelle uitrol van 5g vergroot. De deelnemers zouden van te voren een momentopname van hun geestelijke en lichamelijke welbevinden krijgen, en gedurende de looptijd van het project via smart technieken.

Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update)

Ondertussen zijn er meerdere gastsprekers bijgekomen.

Meer info

Doe mee en steun, kom 15 september naar De Melkweg

Op 15 september bestaat de mogelijkheid dat u zich in een keer volledig op de hoogte kunt brengen over deze materie, als u de volgende stappen zet:

 1. neem kennis van de informatie in de links in de vorige paragraaf
 2. bereid vragen voor
 3. boek een kaartje voor Ultimate Science, 5G: The Trojan Horse via Ticketmaster
 4. stel uw vragen: aan de experts, het publiek in de zaal en het on-line publiek
 5. informeer de mensen om u heen
 6. zeg samen met de mensen om u heen tegen uw bestuurders dat ze het onderzoek ‘Bed Bad Brood en bestuurlijke ongehoorzaamheid’ lezen en u uitleggen waarom dat niet van toepassing is op 5g
 7. houdt ons op de hoogte van de reacties van uw bestuurders via 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com en Facebook

Speciaal voor Maastrichtenaren

 • geef u op voor een reis per touringcar bij 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com, 20 euro per persoon
 • vertrek op 15/9 om 16 uur bij de Geusselt in Maastricht; retour op 16/9 om ongeveer 00.30 uur bij de Geusselt [ruime parkeergelegenheid, vlak naast de A2]

Verzet

Actieplan #5G: kom in actie nu het nog niet te laat is
Maastrichtenaren in verzet tegen #5G, maar bieden gemeente wel een plan
en Emil Möller over 5G

5G haalt 3000 feet

5G  wordt op een lagere frequenties gezet zoals 3,5 GHz en de 700 MHz. De huidige frequenties voor 2g, 3g en 4g zullen ook in gebruik zijn voor 5g. Hoe lager de frequentie hoe groter/verder het bereik. 5G haalt 3000 feet en gaat wel degelijk door bomen en beton heen.

Internetconsultatie

Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.

 • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
 • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie. Klik daar op de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ en type je bericht in het tekstvak ‘Uw reactie’.  De al geplaatste openbare reacties kan je hier nalezen. Reageren kan nog tot 9 september. Na sluiting van de consultatie wordt het voorstel een wet.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties zal plaatsvinden eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

Landelijke demo 9 september

Op maandag 9 september 12.00 uur start de landelijke demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G.

Boeiend

Brekend Nieuws.nl: Doutzen Kroes is wakker: pas op voor de straling van je mobieltje en 5G! en op haar Facebook

15 september Melkweg

Beste Stop5G pioniers,

5G is sluitstuk van totale controle over de mens, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel. Het heeft effect op al het Leven op aarde en moet dus worden tegengehouden.

Gelukkig zij er veel Nederlanders op hun eigen manier actief om 5G tegen te gaan. Maar de tijd van de goedbedoelde speldeprik-achtige acties, postings, likes en shares is voorbij. De uitrol is achter de schermen al in gang gezet.

Willen we ons doel bereiken, dan dienen we massaal zichtbaar te zijn; dan maken wij het verschil en moeten onze bestuurders gaan inzien dat Nederland geen 5G wil.

15 september is een mooie kans hiervoor. Bestel daarom je ticket via onderstaande link en kom met zoveel mogelijk mensen naar de Melkweg in Amsterdam.

https://www.ticketmaster.nl/event/243819?brand=nl_melkweg&camefrom=mw_nl

Als wij de zaal vol krijgen, zal de mainstream media er wel over moeten schrijven. Hopelijk tot 15 september!

video oproep Landelijke demonstratie 9 september a.s. in Den haag

Lieve Allemaal,

Hierbij laten we jullie ons laatste opname zien voor de landelijke demonstratie. https://youtu.be/jgcbpqX_zxE
Kunnen jullie en willen jullie dit aub zo veel mogelijk verspreiden in jullie netwerk, momenteel ondervinden Maria (van we are chance) al veel van de censuur, waardoor al meerdere keren de links op diverse kanalen zijn verwijdert.
Hierbij de enige link die het nog doet.

https://youtu.be/jgcbpqX_zxE
Fijn dat jullie er zijn!
Alvast dank!

Tot 09-09 iig!

Liefs Georgette en Petra

5G Was Tested in Russia on Humans and Animals with Disturbing Results

https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2019/08/12/5g-was-tested-in-russia-on-humans-animals-with-disturbing-results-what-you-are-not-being-told-barrie-trower-mark-steele-discuss/

“The USSR experimented on humans and animals with 5G in 1977, 1972 and 1997.  A proper military experiment. The humans suffered metabolic problems, ie everything started to fall apart, blood problems, immune system dysfunction, severe medical and neurological problems. With animals, since they were able to dissect them, they found the bone marrow was suffering (which produces the immune system), respiration damaged, enzyme activity damaged, nuclear dna damaged, and the total exposure time was only 15 hours over 60 days. Roughly 15 minutes a day and the levels were not high. Not as high as you are going to get in a classroom.” …. Dr Barrie Trower


Note: Since posting this people in NZ are asking what can we do? Some suggestions … visit the nz site http://www.5g.org.nz/ … they have addressed what we can do in NZ. Also Mark Steele from the video, he has a website https://www.saveusnow.org.uk/ (save us now) & all the detail on how he fought his council in Gateshead in court & won (article coming on that). Note there is a campaign to discredit him & his work which should tell you something. Please ignore the debunking links you will see when you search.  If there were anything dodgy with this man Dr Barrie Trower would not be teaming up with him for this video interview.  Also visit Josh del Sol’s site, if you go to https://takebackyourpower.net/ you will find his doco of the same name, an excellent although shocking intro to the shonky science we’re dished out on the so called ‘safety’ of emfs/wi-fi particularly relating to smart meters (if you are new to this or have hitherto believed it’s all good, no problems). When you land at that site you will be alerted to an upcoming online series of teaching (free at the viewing times, you can also purchase these for your own reference later). It screens in late August. Lastly Dr Trower has many other interviews on Youtube that will give you insight into how wi-fi is affecting us already. Particularly our children. 5G he illustrates is a military grade weapon they used for crowd control. Fact. (Here is a 14 minute clip with the essentials from him). EWR


THE VIDEO …. (quoting here from Dr Barrie Trower)

“The roll out already started in Vienna, the unsuspecting people immediately suffered from nosebleeds, cardiac problems, chest pains, fatigue, dizziness, vomiting in fact all of the symptoms of microwave sickness … known since 1932.” 

“The USSR experimented on humans and animals with 5G in 1977, 1972 and 1997.  A proper military experiment. The humans suffered metabolic problems, ie everything started to fall apart, blood problems, immune system dysfunction, severe medical and neurological problems. With animals, since they were able to dissect them, they found the bone marrow was suffering (which produces the immune system), respiration damaged, enzyme activity damaged, nuclear dna damaged, and the total exposure time was only 15 hours over 60 days. Roughly 15 minutes a day and the levels were not high. Not as high as you are going to get in a classroom.” …. Dr Barrie Trower

This is such important information here I’ve transcribed half of the video in note form (note particularly there are some words that may not be spelled correctly, you will need to listen for yourself). Transcription below.
Here is some detail about how Dr Barrie Trower is someone we should be listening to about the dangers of wi-fi and in particular 5G.

Barrie Trower
 trained at the Governments Microwave Warfare establishment in 60’s
 worked for the Royal Navy and British Secret Service as a microwave weapons
expert
 helped de-brief spies trained in microwave warfare in the 70’s
 worked in the underwater bomb disposal unit which used microwaves
 has a degree in physics (specialising in microwaves), a research degree and a
diploma in human physiology. SOURCE

Mark Steele
And about Mark Steele, he is a technical weapons expert, patent writer, inventor and nuclear research technology officer. SOURCE  A UK Judge declared Mark Steele as a credible expert and engineer on EMF and GSM technologies. SOURCE

Barrie Trower has come out of retirement to blow the whistle & likewise Mark Steele who (in Barrie’s words) ‘has stuck his head above the parapet‘ to warn people of what is coming. He has taken on the fight & won in Gateshead UK where 5G has been rolled out since 2011.  This interview will shock you. EWR

 

Published on Apr 1, 2019

Mirrored from: Barrie Trower & Mark Steele on 5G https://www.youtube.com/watch?v=6BAs5… Barry Trower & Mark Steele discuss 5G as a weapon and also answer the confusion relating to Bemri’s visit to Gateshead and how 5G encompasses the Sub Ghz range.

TRANSCRIPT:

(VIDEO-Barrie Trower and Mark Steele on 5G (2019)

350 environmental organizations from 96 countries have said, stop 5G.

WHO advisor came out & said stop 5G

Early on in its development they noted it kills birds, cattle, tadpoles & insects.

California fire fighters have an exemption from 5G because of dangers to their health.

A new weapon they have developed that is stronger than 5G was tested on Special Forces & caused them to drop to their knees.

A Professor of Medicine has said nature has no defense against 5G.

5G will affect our eyes … cataracts, glaucoma, macular degeneration and kidney problems.

Another Professor has said 5G on lamp posts will cause insect Armageddon because they hover around lamp posts. They won’t survive.

5G has to be compliant because it has to be linked as it has been in other countries, to all radar systems, wi-fi, smart meters, hospital equipment … the internet of things… all have to be compatible. So not just getting 5G but all the other Gs and wi-fi.

The calculations for 5G are time averaged… the data is around a 100x greater than 4G.

The roll out already started in Vienna, the unsuspecting people immediately suffered from nosebleeds, cardiac problems, chest pains, fatigue, dizziness, vomiting in fact all of the symptoms of microwave sickness that Barrie Trower has known since 1932.

The USSR experimented on humans and animals with 5G in 1977, 1972 and 1997.  A proper military experiment. The humans suffered metabolic problems, ie everything started to fall apart, blood problems, immune system dysfunction, severe medical and neurological problems. With animals, since they were able to dissect them, they found the bone marrow was suffering (which produces the immune system), respiration damaged, enzyme activity damaged, nuclear dna damaged, and the total exposure time was only 15 hours over 60 days. Roughly 15 minutes a day and the levels were not high. Not as high as you are going to get in a classroom.

So it has been used as a weapon, and it has been tested experimentally on animals and humans. So yes it is definitely going to make you ill.

Has to have megahertz frequencies to comply with other transmitters & receivers. Also in other countries it has to have the low gigahertz frequencies.

In some countries you have as many as 22 different frequencies when it’s fully functional because it has to comply with all of the other things. It will be added to wi-fi 2,3,4G, smart meters. Its compliance with smart meters is actually quite frightening because each smart meter has to have two transmitters. One low frequency to go into the house & talk to the fridge and the telly etc and one to reach the main transmitter. Each house may have up to 15 appliances. Each small group of houses, goes from 500-5000 houses, in a mesh. When look at the maths… like a little group of tower blocks on a big estate, you can have as many as 5000 smart meters, two transmitters for each smart meters, so you have ten thousand smart meters in a small area transmitting. Each of them (15 per house) so in one reasonably sized council estate can have up to 150,000 transmitters. They are producing the 5G wave forms and wi-fi, 2.4 gigs which is a known weapons frequency. It is known in the military & published, Stanford Institute Research California, did their own experiments and said the two most dangerous frequencies for living cellular structures which is all of nature, trees, animals, insects, humans, is the wi-fi frequency and .95 gigs … a Doctor with 22 years experience in WHO cancer dept. has said that all of this will cause cancer. No question.

5 Gigahertz isn’t 5G, it is a telecom signal frequency. Shows the deceit of these people. It is capable of spying, on every device in your home.

5G has already been here for many years. Rolled out in Gateshead in 2011 & 12. Mark didn’t know until Sept 2016 when LED … the architecture, the equipment 5G’s been attached to is LED streetlights. They’re also part of a weapons system … post modulated, terahertz range lights can be extremely hazardous. The blue phospha coating … professor John O’Hagan has stated these lights are a risk, a risk to biology, a risk to children, a risk to eye sight etc. This is Public Health England. You have American Medical Assn stating the same, Anzi (?) stating the same, and Shia (?) the emerging risk team in Europe stating that flicker, post modulation on these LED street lights is risky. Ask yourself, why are your local authorities at speed, rushing this technology out on top of you when there’s already been identified a double increase in prostrate cancer from the exposure to these blue light systems, phospha coated blue light systems, so what’s going on? These councils are totally disregarding this. Regulatory bodies we pay to protect are still rolling them out. They’re on the motorways. Children are being born today that by the time they’re 25 they won’t be able to see. That’s because the exposure to this type of radiation, non ionized radiation, the secretary of state has a duty of care he’s totally ignoring. The plan is to make sure these people are seen in a court of law to bring them to justice.

This brings you to half way through the video (32 mins in).

 

Video: 5G APOCALYPSE – GATESHEAD EDITION

5G APOCALYPSE – GATESHEAD EDITION
https://www.youtube.com/watch?v=4Jq8t1wYY8Q

Mark Steele is a weapons expert and a tireless campaigner against 5G,
a lone voice opposing the rollout of 5G in Gateshead, England.
Twice Gateshead Council has tried to silence him.
The video explains that the Strategic Director of Gateshead Council has formal links to
two telecoms companies with a vested interest in 5G.
It also explains that nosebleeds, headaches, nausea and incidents of depression
have occurred since erection of the 5G masts.
Mark says that since 5G was rolled out in 2013,
there has been a massive deterioration in the health status of Gateshead residents.
 Mark tries to deliver notice of legal action against the Council at the Council Offices,
and the staff refuse to accept it and hide from Mark and his team.
 In October 2018, when a German lawyer tried to deliver Dr. Martin Pall’s response to
ICNIRP’s public consultation exercise on their revised guidelines for enabling 5G,
ICNIRP and the German government’s own Federal Office for Radiation Protection
both refused to accept Dr. Pall’s report.
ICNIRP’s guidelines are not protective. They do not acknowledge proven biological effects, but only thermal (heating) effects. ICNIRP’s magical guidelines average values over 6 minutes, thus discounting peak values. It’s like averaging a gunshot to the head over 6 minutes – the bullet could not possibly kill you at that reduced velocity – but it does!
The UN and your government collude with the telecoms industry to endorse these guidelines – issued by an NGO with no status in international law – and thereby collude in enabling the telecoms companies to irradiate you, your children and your planet 24/7 …
with Apple ear buds, with “smart” phones, with WiFi routers, in trains, in trams, in aeroplanes with 28 GHz public access points, from thousands of antennas in phased arrays forming laser-like beams, placed under manhole covers on the street, inside cabinets on the street, on lamp posts, from drones in the stratosphere, from satellites in space.

WE ARE UNDER ATTACK 24/7.
Your body is electric: https://www.youtube.com/watch?v=pm-Ia6vI4PA&t=949s

Ladies and gentlemen, we have a complete breakdown in the rule of law. What we thought were our public servants have been co-opted to serve corporate interests. Your health, your family and your Earth are being sacrificed for those corporate interests to make money.

THE TIME TO ACT IS NOW

STOP 5G!

International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space
www.5gspaceappeal.org/

5G Crisis Summit, free to watch from 26.8-1.9.2019
https://the5gsummit.com/?idev_id=26107

5G APOCALYPSE – GATESHEAD EDITION
https://www.youtube.com/watch?v=4Jq8t1wYY8Q

Mark Steele ist Waffen Experte und unermüdlicher Kämpfer gegen 5G, eine einsame Stimme gegen den rollout von 5G in Gateshead, England. Zweimal hat der Gemeinderat versucht, ihn zum schweigen zu bringen.

Das Video erklärt, dass der Strategische Direktor des Gateshead Council ist formal verbunden mit zwei Telekommunikationsunternehmen mit einem Eigenanteil von 5G.

Mark erklärt auch, dass Nasenbluten, Kopfschmerzen, Übelkeit und Depressionen sind seit der Errichtung der 5G Masten aufgetreten.

Mark sagt, dass seit 5G im Jahr 2013 ausgerollt wurde, es gab eine massive Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Bewohner von Gateshead.

 Mark versucht zu liefern, die Ankündigung rechtlicher Schritte gegen den Rat auf dem Rat-Büros, und das Personal weigert sich, es zu akzeptieren und sich vor Mark und seinem Team zu verstecken.

 Im Oktober 2018, als ein deutscher Rechtsanwalt versuchte, Dr. Martin Palls Antwort auf die ICNIRP öffentliche Konsultation zu Ihren überarbeiteten Leitlinien für die Aktivierung von 5G, ICNIRP und das Bundesamt für Strahlenschutz der Bundesregierung beide weigerten sich, Dr. Palls Bericht anzunehmen.

Die Richtlinien der ICNIRP sind nicht schützend. Sie erkennen nicht die nachgewiesenen biologischen Wirkungen an, sondern nur die thermischen (Heizungs -) Wirkungen. Die Werte der magischen ICNIRP-Leitlinien werden auf einem Durchschnitt von 6 Minuten berechnet, also ohne Berücksichtigung der Spitzenwerte. Es ist, als würde man die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Kugel auf den Kopf über 6 Minuten berechnet – die Kugel könnte Sie nicht bei dieser reduzierten Geschwindigkeit töten – aber doch so ist es!

Die UNO und Ihre Regierung schließen sich der Telekom-industrie an, um diese Leitlinien – die von einer NGO ohne rechtlichen internationale Status herausgegeben wurden – zu unterstützen und damit Telekom-Unternehmen in die Lage zu versetzen, Sie, Ihre Kinder und Ihren Planeten rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, zu strahlen …

mit Apple Earbuds, mit “smart” Handys, mit WiFi-Routern, in Zügen, in Straßenbahnen, in Flugzeugen mit 28 GHz öffentlichen Zugangspunkten, von tausenden von Antennen in phased arrays die machen laserähnliche Strahlen, unter Kanaldeckeln und in Schränkeauf der Straße platziert, auf Laternen Pfosten, von Drohnen in der Stratosphäre, von Satelliten im Weltraum.

WIR WERDEN 24/7 ANGEGRIFFEN.

Ihr Körper ist elektrisch: https://www.youtube.com/watch?v=pm-Ia6vI4PA&t=949s

Meine Damen und Herren, wir haben einen völligen Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit.Was wir dachten, waren unsere Beamten wurden zusammengesetzt, um Unternehmensinteressen zu dienen. Ihre Gesundheit, Ihre Familie und Ihre Erde werden für diese Unternehmensinteressen geopfert, um Geld zu verdienen.

DIE ZEIT ZUM HANDELN IST JETZT

STOP 5G !

Internationaler Appell: Stopp von 5G auf der Erde und im Weltraum
www.5gspaceappeal.org/

5G Crisis Summit, gratis zum sehen 26.8-1.9.2019
https://the5gsummit.com/?idev_id=26107

5G APOCALYPSE – GATESHEAD EDITION

https://www.youtube.com/watch?v=4Jq8t1wYY8Q

Mark Steele est expert en armes et militant infatigable contre la 5G,
une seule voix s’opposant au déploiement de la 5G à Gateshead, en Angleterre.
Deux fois, le Conseil de Gateshead a essayé de le faire taire.
La vidéo explique que le Directeur Stratégique du Conseil de Gateshead a des liens formels avec deux entreprises de télécommunications ayant un intérêt direct dans la 5G.
Elle explique aussi que les saignements de nez, les maux de tête, les nausées et les incidents de dépression se sont produits depuis l’érection des mâts de 5G.
Mark dit que depuis que la 5G a été déployée en 2013, l’état de santé des résidents de Gateshead s’est considérablement détérioré.
 Mark essaie de livrer une action en justice contre le Conseil dans les bureaux du Conseil, et le personnel refuse de l’accepter et se cache de Mark et de son équipe.
 En octobre 2018, lorsqu’un avocat allemand a tenté de livrer la réponse du Dr Martin Pall à l’exercice de consultation publique de l’ICNIRP sur ses lignes directrices révisées pour permettre le déploiement de la 5G. l’ICNIRP et l’Office fédéral de protection contre la radiation (Bundesamt für Strahlenschutz) du gouvernement allemand, tous deux ont refusé d’accepter le rapport du Dr Pall.

Les lignes directrices de l’ICNIRP ne sont pas protectrices.Elles ne reconnaissent pas les effets biologiques prouvés, mais seulement les effets thermiques (de chauffage). Les valeurs des lignes directrices magiques de l’ICNIRP sont calculées sur une moyenne de 6 minutes, donc sans tenir compte des valeurs de pointe. C’est comme si on calculait la moyenne de la vitesse d’un tir sur la tête pendant 6 minutes – la balle ne pourrait pas vous tuer à cette vitesse réduite – mais c’est bien le cas!

L’ONU et votre gouvernement s’associent à l’industrie des télécoms pour endosser ces lignes directrices – émises par une ONG sans statut juridique international – et donc permettent aux entreprises de télécommunications de vous irradier, ainsi que vos enfants et votre planète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 …

avec des Earbuds Apple, avec des « smart » phones, avec des routeurs WiFi, dans les trains, dans les tramways, dans les avions avec des points d’accès publics à 28 GHz, à partir de milliers d’antennes pointant simultanément de multiples faisceaux d’ondes électromagnétiques, analogues aux faisceaux laser, placés sous des couvercles de regard sur la rue (et explicitement placés sur le trottoir), à l’intérieur d’armoires sur la rue, sur des lampadaires, à partir de drones dans la stratosphère, à partir de satellites dans l’espace …

Votre corps est électrique: https://www.youtube.com/watch?v=pm-Ia6vI4PA&t=949s

Mesdames et Messieurs, nous assistons à l’effondrement de l’État de droit. Ce que nous pensions être nos fonctionnaires ont été cooptés pour servir les intérêts commerciaux. Votre santé, votre famille et votre Terre sont sacrifiés au profit de ces entreprises.

NOUS SOMMES ATTAQUÉS 24H / 24.

STOP 5G !

Appel international demandant l’arrêt

du déploiement de la 5G sur Terre et dans l’espace
www.5gspaceappeal.org/

5G Crisis Summit, regarder gratuitement 26.8-1.9.2019
https://the5gsummit.com/?idev_id=26107