Groot 5G-Congres, The Trojan Horse

Beste mensen,

Aanstaande zondag de 15e september vind het grote 5G-congres in De Melkweg in Amsterdam plaats van 19.00-22.00 uur.
Deze avond zal onverbloemd de waarheid over 5G verteld worden en zullen de sprekers van het wereldtoneel u informeren.

Eerst zal Emil Möller aan het woord komen over 5G. Emil is specialist in transitieprocessen, schreef daar een boek over en is ondertussen het boegbeeld in Nederland geworden in de strijd voor het leven en daarmee tegen 5G.

Emil interviewt daarna Barrie Trower via Skype. Barrie Trower is één van ‘s werelds grootste experts in EMV (elektromagnetische velden) en werkte bij de Royal Navy en de British Secret Service, alwaar dit als militair wapen ontwikkeld is.https://youtu.be/z99_SzoXZdY

Daarnaast zijn ook aanwezig via een live video feed:

en ter afsluiting zal Lotte Walda haar fantastische nummer Beautiful People zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=6DC3lrebOqs

ER ZIJN NOG 15 TICKETS VOOR DE MELKWEG VOOR 7,50 (normale prijs 14,40)
bij voldoende bezetting gaan we met een touringcar vanuit Maastricht, vertrekkend vanaf de Geusselt 16.00 uur. ( 20 a 22,50 pp). beneden de 40 mensen zullen we carpoolen.

https://stralingsbewust.info/2019/06/18/congres-5g-the-trojan-horse/

Wil je meegaan stuur ons dan een bericht naar: 5g.stralingsinfomaastricht

met hartegroet,
Team Maastricht Stralingsinfo

Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update) en veel meer


Emil Moller, specialist in transitieprocessen zal Barrie Trouwer intervieuwen op 15 september 2019 in de Melkweg, 5G the Trojan horse: Ultimate Science Deel 1

Beste Iedereen,

Er is momenteel sprake van een grote kans dat onomkeerbare beslissingen worden genomen die ons allen ziek, onveilig, onvrij en arm maken. Dat klinkt ernstig en dat is het ook.

Het betreft het nieuwe mobiele netwerk [‘5g’], wat in hoog tempo verplicht wordt uitgerold, nieuwe technologische toepassingen mogelijk maakt en gouden bergen belooft. Dit staat in schril contrast met 30.000 onderzoeken naar het militaire gebruik van 5g en met 25.000 onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden.

Waarom horen we daarover niets van de bestuurlijke of commerciële kringen, Milieudefensie, Greenpeace enz., politieke partijen of in traditionele media?

ICNIRP/Eric van Rongen

Er is 1 organisatie in de wereld waar alle overheden, adviesraden, NGO’s, politieke partijen, bedrijven, media, naar verwijzen als het om elektromagnetische velden [EMV] gaat. En dat is ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Het blijkt uit ervaring dat deze organisaties zelf niet goed op de hoogte zijn en hun kennisniveau verrassend laag betreffende EMV. Zij gaan daarom al snel over tot het verwijzen naar elkaar en ten slotte naar ICNIRP [zie bijvoorbeeld de correspondentie erover].

Daarom heeft Emil Möller uit Maastricht, waar 5G als eerste operationeel is geworden, besloten de voorzitter van ICNIRP, Eric van Rongen op te zoeken. Zie het interview en een presentatie met de politieke keuzes.

Men kan opmaken uit het interview met de voorzitter van ICNIRP, dat hij welwillend staat tegenover het bijstellen van wat nu precies schadelijke EMV is. De ICNIRP  blijkt zichzelf  als ‘ideëel gedreven’ en ‘wetenschappelijk nieuwsgierig’ te beschouwen. Eric van Rongen reageerde positief op het voorstel van Emil Möller om het blikveld van ICNIRP te verbreden (‘voortschrijdend inzicht’) door onder andere:

 1. onder media-aandacht maakt een notaris een selectie van 1000 rapporten uit de beschikbare  55.000 wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van EMV
 2. deze selectie te laten onderzoeken door de hoogste klassen van middelbare scholen en hen na een jaar verslag te laten doen
 3. een moratorium inzake de uitrol in te stellen [obv het voorzorgsbeginsel], totdat de uitkomsten binnen zijn
 4. de voorstanders en hun gezinnen voor te stellen deel te nemen aan een pilot waarin alles smart is; thuis, op het werk, onderweg en op vakantie. Resultaten van onderzoeken naar hun geestelijke en lichamelijke welbevinden melden ten tijde van de verslagen van de scholieren.

Project/pilot

Dat betekent dat de uitvoering van een project dat ‘zijn’ ideeën verwerkelijkt, kan rekenen op medewerking van alle betrokken partijen en een project relatief makkelijk succesvol zal maken. Het project zou betaald kunnen worden door het EU 100 miljoen euro project in Groningen.

Die zullen dat waarschijnlijk graag doen, omdat het het draagvlak voor een snelle uitrol van 5g vergroot. De deelnemers zouden van te voren een momentopname van hun geestelijke en lichamelijke welbevinden krijgen, en gedurende de looptijd van het project via smart technieken.

Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update)

Ondertussen zijn er meerdere gastsprekers bijgekomen.

Meer info

Doe mee en steun, kom 15 september naar De Melkweg

Op 15 september bestaat de mogelijkheid dat u zich in een keer volledig op de hoogte kunt brengen over deze materie, als u de volgende stappen zet:

 1. neem kennis van de informatie in de links in de vorige paragraaf
 2. bereid vragen voor
 3. boek een kaartje voor Ultimate Science, 5G: The Trojan Horse via Ticketmaster
 4. stel uw vragen: aan de experts, het publiek in de zaal en het on-line publiek
 5. informeer de mensen om u heen
 6. zeg samen met de mensen om u heen tegen uw bestuurders dat ze het onderzoek ‘Bed Bad Brood en bestuurlijke ongehoorzaamheid’ lezen en u uitleggen waarom dat niet van toepassing is op 5g
 7. houdt ons op de hoogte van de reacties van uw bestuurders via 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com en Facebook

Speciaal voor Maastrichtenaren

 • geef u op voor een reis per touringcar bij 5g.stralingsinfomaastricht@gmail.com, 20 euro per persoon
 • vertrek op 15/9 om 16 uur bij de Geusselt in Maastricht; retour op 16/9 om ongeveer 00.30 uur bij de Geusselt [ruime parkeergelegenheid, vlak naast de A2]

Verzet

Actieplan #5G: kom in actie nu het nog niet te laat is
Maastrichtenaren in verzet tegen #5G, maar bieden gemeente wel een plan
en Emil Möller over 5G

5G haalt 3000 feet

5G  wordt op een lagere frequenties gezet zoals 3,5 GHz en de 700 MHz. De huidige frequenties voor 2g, 3g en 4g zullen ook in gebruik zijn voor 5g. Hoe lager de frequentie hoe groter/verder het bereik. 5G haalt 3000 feet en gaat wel degelijk door bomen en beton heen.

Internetconsultatie

Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.

 • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
 • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie. Klik daar op de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ en type je bericht in het tekstvak ‘Uw reactie’.  De al geplaatste openbare reacties kan je hier nalezen. Reageren kan nog tot 9 september. Na sluiting van de consultatie wordt het voorstel een wet.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties zal plaatsvinden eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

Landelijke demo 9 september

Op maandag 9 september 12.00 uur start de landelijke demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G.

Boeiend

Brekend Nieuws.nl: Doutzen Kroes is wakker: pas op voor de straling van je mobieltje en 5G! en op haar Facebook

15 september Melkweg

Beste Stop5G pioniers,

5G is sluitstuk van totale controle over de mens, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel. Het heeft effect op al het Leven op aarde en moet dus worden tegengehouden.

Gelukkig zij er veel Nederlanders op hun eigen manier actief om 5G tegen te gaan. Maar de tijd van de goedbedoelde speldeprik-achtige acties, postings, likes en shares is voorbij. De uitrol is achter de schermen al in gang gezet.

Willen we ons doel bereiken, dan dienen we massaal zichtbaar te zijn; dan maken wij het verschil en moeten onze bestuurders gaan inzien dat Nederland geen 5G wil.

15 september is een mooie kans hiervoor. Bestel daarom je ticket via onderstaande link en kom met zoveel mogelijk mensen naar de Melkweg in Amsterdam.

https://www.ticketmaster.nl/event/243819?brand=nl_melkweg&camefrom=mw_nl

Als wij de zaal vol krijgen, zal de mainstream media er wel over moeten schrijven. Hopelijk tot 15 september!

InPower Community Update: June 2019

What we are dealing with needs to be understood by as many as possible- though not everyone.

The ‘higher’ the understanding, the more effective we will be as a whole, but again, not everyone has to grasp everything.

Action is definitely a key, and through action, people start to change internally.

A big part of what needs to happen is the ‘group mind’ or the ‘flocking principle’, where the whole becomes more than the sum of the parts. To that end, we are building a platform for this to be realized on a worldwide scale.  When we can interact, collaborate, teach, help, love one another-  there is nothing that can stop it.

It is not about fighting.  It is becoming who we are meant to be, and that displaces anything contrary, no matter what it is or how long it’s been here, or how much so-called ‘money’ is behind it.

May 2019 has been ground-breaking:  we have launched the first automated Beta version of our NoL Creator application for a group (which had been held at Round 3), and they have now been moved into the billing Rounds!

Also, we launched the UK smart meter NoL!

The Vaccine Choice NoL has a dedicated group completing its research and will be soon ready to go into final formatting for the Beta system, as well as the first draft of the Geo-engineering NoL. We’ve started that editing process and then it too needs to be formatted for the system.

The 5G NoL is not yet complete, but is well underway.  Our 5G expert is also called upon to write legislation rebuttals to proposed legislation in various states in the US, which have deadlines, etc. and cannot be postponed, so she has to deal with those ‘distractions’.

We also have the completed smart meter NoL for Australia and New Zealand which only need to be formatted and then launched with groups there.

There is a lot to do, but it is moving very quickly…

This ‘movement’ is already past the point of no return (so to speak) with much movement.   Great things are about to manifest.

 

Peace,

Cal Washington

—————————

InPower is a global movement of men and women who are peacefully reclaiming our authority through the world’s first mass action of liability.

Many people have expressed concerns about super technologies, like 5G, and other often unwanted interventions which have been advertised as ‘progress toward a healthy and fantastic new living experience’, claims which do not stand up under scrutiny and are actually causing harm.

In response, we have developed a lawful, peaceful remedy that utilizes foundational laws and rules of commerce to turn the tables on the individuals who have been hiding behind corporations and governments as they inflict for-profit harm upon men, women, and children.

We invite you to learn more and join our community, launching in late summer 2019.

Take advantage of this introductory offer to join the InPower Community for a reduced rate of $10 per month.

You will be able to:

 • Create a secure profile where you can learn, create, and share
 • Access our exclusive learning management system
 • Receive guidance from leaders within our organization
 • Connect with like-minded people
 • Get up-to-speed on the most current tools available to reclaim your authority in the United States, Canada, and United Kingdom (and we are actively expanding to more countries)

This limited-time offer is good through July 15, 2019.

To save your seat, go to http://www.inpowermovement.com/community

Detailed pricing:

We’re running a reduced membership promo through July 15th, which is $10 monthly for 3 months, or 6 months, or 1 year, or 2 years.

These prepaid membership promo prices save $15 for 3 months, $30 saved for 6 months, $60 saved for 1 year, or $120 saved for 2 year memberships.  After July 15, the normal monthly membership will be $15, offered at 3 or 6 month accounts, or 1 or 2 year accounts.

InPowermovememt.com/community

 

 

5G SOLUTIONS with Cal Washington | Red Pill Expo 2019 Preview

 

https://redpillexpo.org/rpe/autonomy/

https://www.InPowerMovement.com

Reference Link for the New York Times article discussed:

https://www.nytimes.com/2019/05/12/sc…

Cal Washington van www.inpowermovement.com stelt cruciale onderwerpen aan de kaak

Van: Tom
Date: do 20 jun. 2019 om 10:15
Subject: Interview w/ Cal Washington
To:
Laatste interview met Cal
Cal Washington van www.inpowermovement.com stelt cruciale onderwerpen aan de kaak zoals: vaccinaties, chemtrails, slimme energiemeters en 5G.
Het huidige wettelijke systeem is gebouwd op regels van een handelsonderneming (merchant law) en dus kun je onderhandelen in de rechtbank zodra je deze op de juiste manier toepast. Cal Washington heeft dit min of meer ‘gekraakt’ en heeft op deze manier al heel wat zaken gewonnen waardoor directeuren zijn afgetreden door ze hoge boetes op te leggen.
Elk land is wettelijk gezien een bedrijf en alle wettelijke regels gaan via handel. Zelfs het militaire apparaat gaat via de regels van bedrijven en handel. Zo kun je zien dat de gehele maatschappij draait op wat bedrijven willen wat gewoonweg corrupt is. Zodra mensen deze maas in de wet ontdekken en dit massaal zouden gaan toepassen in hun voordeel dan ligt dit valse handelssysteem binnen 1 dag op zijn gat, omdat het allemaal op leugens en misleiding is gebaseerd in het voordeel van een paar rijke lui. Stuur dit aan zoveel mogelijk mensen door.
Er worden standaard vertalingen gemaakt van formulieren (NoL contracten) zodat iedereen wereldwijd gebruik kan gaan maken om voor zijn/haar rechten op te komen en directeuren van deze bedrijven (5G, slimme energiemeters, chemtrails, vaccinatie) aansprakelijk te stellen. Dit is dus al honderden keren gelukt in diverse staten in de VS.
Zie hier wat er al bereikt is met Nederlandse ondertiteling: https://youtu.be/w4hipIv5Eg4
En hier een docu met hoe het werkt: https://youtu.be/NtIYFCjUTSo
Het lijkt mij de enige weg om van deze corrupte rijke lui -zonder empathie- af te komen en zodoende onszelf en onze planeet te redden van de ondergang. Deze narcistische ego’s vernietigen werkelijk alles en de wurggreep wordt steeds groter. Denk zeker ook aan het komende 5G netwerk wat ons heel ziek en zwak zal maken. Dit moet gestopt worden en kan gestopt worden met deze legale wettelijke aanpak via hun eigen handelsregels waar ze blijkbaar voor buigen in de rechtbank.
Ik hoop dat deze informatie bij mensen terecht komt die er daadwerkelijk wat mee gaan doen in de praktische zin. Je kunt je ook aanmelden via de website en zodoende een team vormen en besprekingen houden. Het gaat allemaal om verbinden met elkaar om dit grote probleem te kunnen tackelen.
Meer info via de website: www.inpowermovement.com

Aansprakelijkheid bij Nieuwe Technologieën: digitale meters, 5G, etc.

De Brusselse milieuminister Céline Fremault liet onlangs weten dat ze niet van plan is om in te stemmen met een proefproject voor het aanbieden van het 5G supersnel draadloos internet in Brussel. Want ‘Brusselaars zijn geen proefkonijnen’ aldus de minister. Al dadelijk kwamen er tal van reacties en werd de minister kortzichtigheid verweten omdat het weigeren van 5G de vooruitgang stopt, bijvoorbeeld op gebied van medische ontwikkelingen en verkeersveiligheid. Om nog maar te zwijgen over het mislopen van gigantische financiële winsten wanneer 5G afgevoerd zou worden.

Overal hoor je tegenstrijdige meningen. Hoe geraak je hier uit? Wie kan je nog geloven? Waar gaat dit eigenlijk over? Wat is 5G? Waarom verhit het de gemoederen zo? Steeds meer mensen stellen zich pertinente vragen, in de eerste plaats over de gezondheidsrisico’s, maar in dit bericht willen we even ingaan op de aansprakelijkheid binnen heel dit verhaal. Wie neemt hier eigenlijk verantwoordelijkheid? Niet enkel voor 5G maar ook voor digitale meters, vaccinaties, geo-engineering, enzovoort.

Is alles wat nieuw is daarom ook goed?

De laatste decennia werden en worden tal van nieuwe technologieën geïntroduceerd in de samenleving die heel wat vragen oproepen. Om er slechts enkele te noemen: wifi, vaccinaties, 5G, pesticiden, klimaat manipulatie, digitale meters, enzovoort. Deze ontwikkelingen roepen hevige discussies op en de mensen raken verdeeld in kampen en verdedigen met vuur hun overtuiging. Kijk maar eens hoe pro-vaxxers en informent-vaxxers elkaar bestrijden met argumenten en verhalen op de sociale media. Hoe komt dit zo, hoe ontstaat deze polariteit? En kunnen we niet samen naar een oplossing zoeken in plaats van het verdeel- en heersspelletje te spelen?

Het ene onderzoek is het andere niet

Men kan twee soorten wetenschappelijke onderzoeken onderscheiden. Er is onderzoek dat  wordt gefinancierd door de industrie die het onderzochte product maakt en op de markt wil brengen. En er is onafhankelijk en objectief onderzoek die los staat van die industrie en van de producent. De resultaten van beide soorten onderzoek zijn heel verschillend.

Bij de eerste groep geven de resultaten geen aanleiding om het product te verbieden, of er worden aangepaste veiligheidsmarges aangehouden en het product wordt als veilig bestempeld. Deze resultaten worden dan via marketingstrategieën naar buiten gebracht en vaak worden lobbygroepen ingezet om politici te overtuigen. Het is algemeen bekend dat er heel wat onderzoeksfraude wordt gepleegd, bezwarende resultaten worden weggemoffeld en leugens worden verkondigd om een bepaalde agenda te dienen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Wie uit de biecht klapt, verliest zijn financiering en academische carrière.

Bij het onafhankelijk onderzoek van hetzelfde product krijgen we heel andere resultaten. De teneur van deze rapporten en wetenschappelijke uitspraken is dat er wel degelijk schade en risico’s worden aangetoond. Verder stelt men vast dat het onderzoek afkomstig uit de industrie vaak geen wetenschappelijke onderbouw heeft, zoals bijvoorbeeld het werken met een controle groep, of het niet onderzoeken van bepaalde gebieden (bewust of onbewust), of het niet gebruiken van onderzoeksresultaten uit het verleden, enz.

Wat moet je hiermee als gewone mens?

Aansprakelijkheid

Blijkbaar kan dus iedereen zomaar dingen zeggen en beweren en claimen wat hij maar wilt. Voorstanders beweren dit, tegenstanders beweren iets anders. En beide groepen zwaaien met documenten en onderzoeksresultaten om hun gelijk te bewijzen (onderzoeken die elkaar vaak tegenspreken). Maar niemand neemt aansprakelijkheid op, niet diegenen die 5G en smart meters willen uitrollen en niet diegenen die het uitrollen willen stoppen. Vele lobbygroepen, politici en activisten proberen voortdurend om besluiten en beslissingen goedgekeurd te krijgen of bepaalde ontwikkelingen juist te stoppen,… maar niemand wordt daar ooit op aangesproken, niemand neemt echt verantwoordelijkheid. En dat is enigszins ook logisch, niemand wil namelijk opdraaien voor de gevolgen, ingebrekestellingen en schadeclaims van gedupeerde slachtoffers. Daarom richtte men in de VS een publiek fonds op (VAERS) om slachtoffers van vaccinaties te vergoeden. Want de vaccin producenten genieten officieel een vrijbrief, ze kunnen doen wat ze willen zonder verantwoording af te leggen.

In Canada en de VS ontstond er een soortgelijke situatie rond de digitale meters, niemand nam verantwoordelijkheid. Er werden meters geïnstalleerd zonder toestemming van de eigenaren en/of bewoners van het huis. De meters veroorzaakten dodelijke branden en mensen werden ziek van de straling. Allerlei gegevens werden verzameld en verhandeld. Ongeoorloofde inbraken door medewerkers van nutsbedrijven (om de meters te installeren) waren dagelijkse kost. De elektriciteitsfacturen waren veel hoger dan voordien en meters werden gewoonweg veranderd zonder inspraak. Geen enkel bedrijf nam verantwoordelijkheid en niemand was verzekerd voor enig risico. Mensen die protesteerden of probeerden de installatie te verhinderen, werden gearresteerd.

Josh Del Sol en Cal Washington (mede oprichters van Inpower Movement), vertellen het verhaal in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=8ZTiT9ZSg3Q

Cal Washington schreef een aansprakelijkheidsnota en stuurde die aan de CEO’s van nutsbedrijven, en aan ministers en bedrijfsleiders. De Engelse term voor het document is ‘Notice of Liabilty’ (NoL) of vrij vertaald ‘Kennisgeving van Aansprakelijkheid’’. In de NoL wordt benadrukt dat een overeenkomst of een contract een ‘vergadering van meningen’’ is, het is een gesprek van mens tot mens om tot een gezamenlijk goedgekeurd contract te komen. De NoL overeenkomst maakt (in dit geval) duidelijk dat er een agenda is om gevaarlijke digitale meters in woningen te plaatsen en dat er veel bezwaren zijn waarop geen adequaat antwoord wordt gegeven. Het nutsbedrijf kan deze meter dan enkel plaatsen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo niet, dan volgt een financiële schadeclaim.

De NoL is door diverse mensen in de VS en Canada gebruikt om nutsbedrijven persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de installatie van hun digitale meters en alle toekomstige gevolgen van dien. Dit heeft tot verrassende resultaten geleid: groepsacties hebben gezorgd voor een verandering in het beleid van de digitale meter bedrijven, sommigen konden hun analoge meters behouden en een aantal leidinggevenden nam zelfs ontslag (wellicht om schadeclaims te ontlopen).

Bekijk een kort filmpje met een meer gedetailleerd overzicht: https://youtu.be/w4hipIv5Eg4   (klik rechtsonder de Nederlandse ondertitels aan).

Deze procedure om de aansprakelijkheid bij de verantwoordelijken zelf te leggen, is ondertussen ook in Australië en het Verenigd Koninkrijk actief. In België en Nederland zijn werkgroepjes bezig om de NoL te vertalen en aan te passen aan de respectievelijke wetgeving. Eenmaal de Nederlandse en Belgische NoL klaar is dan wordt die doorgestuurd naar de nutsbedrijven en politieke leiders.

Alle hulp is welkom. Je kan meewerken aan de vertaling, of het juridisch kader onderzoeken, of kennismaken met de inhoud van de nota, of je eigen nota opsturen wanneer die klaar is, of andere mensen over deze actie vertellen. Deze procedure tot aansprakelijk stellen zal ook worden toegepast voor 5G, vaccinaties, geo-engineering en andere gevaarlijke en onvoldoende geteste technologieën en ingrepen.

Er zijn drie belangrijke redenen voor het indienen van de NoL bij de verantwoordelijke opdrachtgevers:

– de mensen en bedrijven die de digitale meters uitrollen (of al die andere technologieën verplichten) persoonlijk aansprakelijk te stellen voor hun beslissingen en handelingen

– garanderen dat alleen veilige, geteste en verantwoorde toestellen en technologieën worden toegelaten

–  objectieve, volledige en eerlijke informatie eisen en verspreiden

De NoL is in het geheel niet opgesteld om financieel gewin te genereren, anderen te schaden, in verlegenheid te brengen of hen in een negatief daglicht te stellen. De bedoeling is om politici en bedrijven ter verantwoording te roepen voor wat ze allemaal verzinnen en willen implementeren zonder degelijk en objectief onderzoek.

Steeds weer zien we dat er wetten en beslissingen worden gestemd die de samenleving en de mensheid beschadigen en zelfs vernietigen. Klokkenluiders die de wantoestanden aan het licht brengen, worden op gelach en ongeloof onthaald. Het lijkt soms of we onmachtig zijn en de situatie hopeloos verloren. Maar eindelijk is er nu een middel om op legale wijze de verantwoordelijken aan te pakken en duidelijk te maken dat het voorzorgsprincipe dient gerespecteerd te worden. Laten we de handen in elkaar slaan en hier samen werk van maken.

-Jan

24 mei 2019

InPowermovement email: support@inpowermovement.com

InPower Episode 1 → https://www.youtube.com/watch?v=NtIYFCjUTSo

InPower Episode 2 → https://vimeo.com/234669328

Meld aan:  InPower | Reclaim Your Authority